Nasi reprezentanci : Emil Cichowicz i Wojciech Orański, zajęli trzecie miejsce w III powiatowym konkursie wiedzy o sporcie:

„Wrocławski sport wczoraj i dziś”

Należy dodać, że w  jury konkursu zasiedli  wrocławscy sportowcy, olimpijczycy.

Gratulujemy!