Reprezentanci klas IV – VI uczestniczyli 7 X 2014 w III edycji „Elektrokonkursu”! Miał on formę gry miejskiej. Przygotowaliśmy się do niego, dowiadując się wiele na temat segregowania śmieci i szkodliwości odpadów. Przy okazji pracy w terenie, zdobyliśmy też nowe doświadczenie w postaci przeprowadzania ankiet wśród przechodniów.