Nasi reprezentanci w składzie: Emil Cichowicz, Paweł Lubczański, Wojciech Orański weszli do finału konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs odbył się 8 kwietnia i zajęliśmy II miejsce. Teraz czeka nas finał, który odbędzie się w maju.