W obecnym roku szkolnym akcja

Piękna nasza Polska cała

odbywa się pod hasłem

Polskie lasy i zwierzęta?

Niech każdy z nas o nich pamięta!

Zadania dla uczniów klas 4-8 (konkursy klasowe i indywidualne)

  1. Zespoły klasowe przygotowują plakaty inspirowane tematem.
  2. Prace polonistyczne – opowiadania, opisy lub wiersze uczniowie piszą samodzielnie i składają u swoich polonistów.

Termin wykonania prac – 10.10.2021