W obecnym roku szkolnym akcja

Piękna nasza Polska cała

odbywa się pod hasłem

Polska kultura na kolorowo.

Zadania dla uczniów

  1. Zespoły klasowe przygotowują plakaty prezentujące tradycje, dorobek kulturalny lub literacki Polski.
  2. Prace indywidualne – opowiadania, opisy lub wiersze napisane

samodzielnie  uczniowie  klas 4 – 8 składają u swoich polonistów.

Termin wykonania prac – 27.10.2020