10 grudnia konkurs: Przyroda i geografia Polski

16 grudnia konkurs: Wrocław moje miasto

zapraszamy klasy IV – VI