Zapraszamy uczniów klas IV – VI na konkurs: Chrońmy Przyrodę

Termin konkursu: 16 XI 2017, godz. 14: 30 – 15:15,

Tematyka:

zasady segregacji śmieci, zachowania proekologiczne np. oszczędność wody, zmniejszanie ilości odpadów…, co zagraża przyrodzie, obszary chronionej przyrody w Polsce,

zapisy u nauczyciela przyrody w sali 44

Zapraszamy!