18 X 2016, lekcja 7

Zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym:

ELEKTROKONKURS

Są to jednocześnie eliminacje do konkursu międzyszkolnego, który odbędzie się 20 X 2016

Tematyka:

sposoby selekcji śmieci

recykling

wpływ zanieczyszczeń na środowisko naturalne

zachowania proekologiczne

Zgłoszenia do nauczyciela przyrody do 17 X.