Zapraszamy klasy szóste do udziału w konkursie historycznym o tytuł:

MISTRZA HISTORII W ROKU SZKOLNYM 2017 – 18

Dotyczy on wiadomości i umiejętności z klasy czwartej,  piątej i szóstej.

Termin: 12 IV 2018, 14:30 do 15:15

Zgłoszenia do 10 IV

Dwie najlepsze osoby będą reprezentowały szkołę podczas:

WROCŁAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO (19 IV 2018)