17 II odbędzie się na lekcji 7 ( od 13:40)  konkurs:

Loty papierowych samolotów

Każda klasa z grupy IV – VI  może wytypować 3 reprezentantów.

Szczegóły regulaminu u opiekunów  samorządu.