Zapraszamy uczniów klas V – VII do udziału w konkursie: Moje Prawa – Nasza Sprawa.

Odbędzie się on 10 maja na 8 lekcji.

Najlepsze trzy osoby będą nas reprezentować w konkursie międzyszkolnym.

Zgłoszenia do konkursu do 9 maja w sali 44 u p. Roberta Chmielowskiego.

 

Zakres treści będących przedmiotem konkursu:
Konstytucja RP:
– Rozdział I „Rzeczpospolita”,
– Rozdział II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”,
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (do pobrania https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawachdziecka)

Podstawowe elementy wiedzy o państwie:
– demokratyczny charakter państwa polskiego,
– wolne wybory, wolność słowa, wolne media,
– prawa i podstawowe kompetencje Prezydenta RP, rządu, funkcje sądu w systemie ochrony
praw i wolności człowieka i obywatela.