Jak co roku w ramach akcji Pola Nadziei, ogłaszamy konkurs plastyczny i literacki. Zachęcamy dzieci i młodzież do wykonania pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub napisania utworu wierszowanego.

Temat pracy konkursowej: Żółty Żonkil Symbol Życia

 Termin dostarczania prac do mnie do 19 maja!

Z góry dziękuję i pozdrawiam

B. Sikora