Materiał dotyczy całości zagadnień z klasy czwartej.

Zgłoszenia u nauczyciela przyrody do 3 czerwca.
Termin konkursu, wtorek 4 czerwca na 7 lekcji w sali 44.
Zapraszam do udziału