Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. Wszyscy uczestnicy barwnie zaprezentowali znane i lubiane wiersze dla dzieci. Gratulujemy zwycięzcom
i życzymy dalszych sukcesów.