Wszyscy znamy z dzieciństwa wiersze Jana Brzechwy, ale nie każdy z nas potrafi z odpowiednią dykcją, intonacją i gestem scenicznym wyrecytować je przed publicznością, Z tym zadaniem poradziły sobie świetnie dzieci z klas 1-3, które uczestniczyły w szkolnym konkursie pt. „Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy”. Nie zabrakło „Kaczki Dziwaczki”, „Samochwały”, wiersza „Żuraw i czapla”, a nawet utworu o Katarzynie, którą spotkał katar. Uczniowie pokazali, że świetnie znają twórczość patrona naszej szkoły i nie straszne im recytatorskie potyczki. Laureatom serdecznie gratulujemy! MS