W ostatnim, wojewódzkim etapie Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego w ramach zDolnego Ślązaka, uczeń klasy VIII B – Ignacy Śmidoda – zdobył 48 punktów. Ten fakt oznacza uzyskanie tytułu laureata konkursu. Jest to również sukces naszej szkoły w tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu. Uzyskanie tak wysokiego wyniku, oprócz wielkiej satysfakcji, wiąże się z dodatkowymi przywilejami dla laureata: 

  • otrzymanie najwyższej oceny końcoworocznej z przedmiotu,
  • dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych,
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

Gala wszystkich konkursów, w trakcie której laureaci otrzymają zaświadczenia i dyplomy, została zaplanowana na 11 maja i odbędzie się w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy Ignacemu osiągnięcia tak wysokiego wyniku !!!