Wyniki konkursu lotów papierowych samolotów.
Klasy pierwsze
I miejsce Fabian Kłodnicki  1b
II miejsce Bartek Hasiak    1 a
III miejsce Ala Kociołek    1a
Klasy drugie
I miejsce Bartek Szumiło 2b, mistrz klas 1-3
II miejsce Filip Kalata 2a

III miejsce Kacper Jabrane 2b

Klasa trzecia
I miejsce Magda Teda 3a
II miejsce Sebastian Urbanek 3a

III miejsce Szymon Szyszka 3a

fotografia najlepszych