Zapraszamy do udziału w etapie szkolnym Międzyszkolnego Konkursu Literackiego z wykorzystaniem grafiki komputerowej W Krainie Baśni.

Chętni proszeni są o samodzielne  napisanie autorskiej baśni, której tekst będzie utrzymany w konwencji tego gatunku literackiego, tzn utwór pisany prozą; brak określonego miejsca i czasu, szczęśliwe zakończenie, charakterystyczne zwroty, np. Dawno, dawno temu…, I żyli długo i szczęśliwie; bohaterowie kontrastujący ze sobą, realistycznym towarzyszą fantastyczni; nieprawdopodobne przedmioty i wydarzenia, które odegrają decydującą rolę; pouczenie wypływające z treści baśni.

Baśń powinna być napisana komputerowo (format A4, 3 strony tekstu, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5, margines 2cm).

         Utwór powinien zawierać dwie ilustracje wykonane przez uczestnika konkursu przy pomocy programu Paint, format A4, margines 2cm

         Na początku pierwszej strony należy podać następujące dane: tytuł baśni, imię i nazwisko autora, klasa (wiek). E-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców oraz zgoda nauczyciela opiekuna.

          Kryteria oceny: elementy baśniowe, pomysłowość i oryginalność utworu, umiejętność operowania słowem, poprawność ortograficzna i językowa, zdolności plastyczne, umiejętność wykorzystywania komputera w rozwijaniu własnych zainteresowań.

         Prace należy składać do 11 marca 2019 roku u pani Jadwigi Banaś lub pani Andżeliny Sromek.

Jeszcze raz zapraszamy do udziału!