Prace już dotarły i trafiły na wystawę. Wyniki ogłosimy za kilka dni.