Nasi reprezentanci z klas szóstych startowali w maju w konkursach przyrodniczych.

W konkursie Młodzi Odkrywcy startowali w dwuosobowych zespołach.

Byli to:

Igor Wręczycki, Hugo Maszkowski

Julia Morawiecka, Justyna Stysiak

Damian Przyborek, Jakub Chaberski

W konkursie Supersowa startowali:


Julia Morawiecka, Igor Wręczycki, Hugo Maszkowski , Bartosz Szumiło

Dziękujemy za dobre wyniki i życzymy dalszego rozwoju w naukach przyrodniczych.