Nasi reprezentanci  w składzie: Emil Cichowicz, Paweł Lubczański, Wojciech Orański, zajęli czwarte miejsce w finale wojewódzkiego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

Gratulujemy!