Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego, związanych z pogodą w formie obrazkowej. Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: farba, kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage itp.  W ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne obrazów. Prace należy podpisać z tyłu ołówkiem: imię, nazwisko, klasa, prezentowany idiom i dostarczyć do nauczyciela języka angielskiego pani Marii Dziedzic lub Bożeny Kaszubińskiej ( sala 39, I piętro) do 28 listopada 2017 wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów konkursowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH