Wrocławski Sport Wczoraj I Dziś

…czyli wszystko o wrocławskim sporcie, sportowcach, osiągnięciach, miejscach…

Przeznaczony dla klas IV – VII

Startują zespoły po dwie osoby. Najlepszy zespół będzie nas reprezentował w części międzyszkolnej.

Zapisy do 6 grudnia. Konkurs odbędzie się

7 grudnia na 8 lekcji. 14:30 – 15:15

Szczegóły u nauczyciela w Sali 44

Zapraszamy!