Wrocławski Sport Wczoraj I Dziś

…czyli wszystko o wrocławskim sporcie, sportowcach, osiągnięciach, miejscach…

Przeznaczony dla klas IV – VI

Startują zespoły po dwie osoby. Najlepszy zespół będzie nas reprezentował w części międzyszkolnej.

Zapisy do 4 stycznia. Konkurs odbędzie się

8 stycznia na 7 lekcji. 13:40 – 14: 30

Szczegóły u nauczyciela w sali 44

Zapraszamy!