W ramach Wrocławskich Dni Recyklingu reprezentanci klas szóstych uczestniczyli w grze miejskiej. Nasz zespół miał do wykonania sześć zadań umieszczonych na planszach w różnych miejscach w okolicach centrum Wrocławia. Zadania wymagały dużo wiedzy z zakresu segregowania odpadów i sposobów zmniejszania ich ilości. Zadania wykonane, teraz czekamy na wynik.