19 IV 2016 roku zorganizowaliśmy we współpracy z WCDN, już dwunasty raz: Wrocławski Konkurs Historyczny. W konkursie uczestniczyli reprezentanci 39 szkół.

Oto najlepsi w tym roku:

  1. Maciej Mróz                    SP 9o
  2. Malwina Bajkowska       SP 67
  3. Michał Lisowski              SP 1
  4. Zofia Merdas                   SP 1
  5. Stanisław Mazur             SP 50
  6. Bartłomiej Kawiński       SP 51
  7. Paulina Gołąb                  SP 3      oraz Michał Opala     SP 34
  8. Mikołaj Klint                    SP 10
  9. Małgorzata Ryczko         SP 36

Gratulujemy!

fotografie