XII Wrocławski Konkurs Historyczny

dla klas szóstych Szkoły Podstawowej

pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Szanowni Państwo!

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół NR 7 zapraszają do udziału
w konkursie historycznym dla klas szóstych szkoły podstawowej.

Młodzi historycy mają szansę zmierzyć się w rywalizacji międzyszkolnej podsumowując swoją edukację historyczną w szkole podstawowej.

ORGANIZACJA KONKURSU

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkoły podstawowej
  2. Konkurs składa się z 3 etapów:

etap I szkolny – organizują nauczyciele w szkołach.  Szkoła wyłania 2 uczniów reprezentantów do etapu międzyszkolnego.

          etap II międzyszkolny – test pisemny  (po teście zostanie wyłonionych 10 uczniów, którzy wezmą udział w rozgrywkach finałowych)

          etap III – finał  ustny – bierze w nim udział 10 uczniów, którzy otrzymają najwyższy wynik po teście.

           Uczniowie rozwiązują zadania pisemne oraz udzielają odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania.

Zakres materiału:

  • podstawowe fakty, daty, pojęcia, postacie z zakresu historii Polski i świata objęte podstawą programową nauczania historii w szkole podstawowej,
  • podstawowe umiejętności historyka (posługiwanie się mapą, osią czasu, odczytywanie wykresów, tablic genealogicznych, interpretacja źródeł)
  • zakres chronologiczny – od starożytności do czasów współczesnych

Literatura:

podręczniki do nauki historii w SP, atlasy, słowniki historyczne, tablice genealogiczne

 

Zgłoszenia szkół do konkursu – do  11 kwietnia 2016 r. na adres

Szkoła Podstawowa nr 97 w Zespole Szkół Nr 7  ul. Prosta 16 Wrocław       fax. 71-371-93-97

Robert Chmielowski z dopiskiem Konkurs Historyczny        lub rzchmiel@tlen.pl

Zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przynieść ze sobą w dzień konkursu.)

etap II i finał konkursu  odbędzie się 

19 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w SP nr 97, ul. Prosta 16 we Wrocławiu

 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych uczestnicy zostaną o nich wcześniej poinformowani.

 

Serdecznie zapraszamy

                                                                           organizatorzy:

                                                                              WCDN  Ewa Skrzywanek

                                                           Zespół Szkół nr 7 we Wrocław  Robert Chmielowski