ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 „CHRISTMAS COLLAGE 2017”- BOŻONARODZENIOWA PODRÓŻ PO UNII EUROPEJSKIEJ.

Prace muszą być wykonane w technice „collage’u” i muszą prezentować tradycje bożonarodzeniowe jednego z zaproponowanych krajów Unii Europejskiej w języku angielskim. Mogą zawierać np.  hasła, zwroty, krótki opis jakiejś tradycji czy zwyczaju świątecznego w języku angielskim. Tematyka prac to Christmas/Christmas traditions w wybranym kraju Unii Europejskiej. Na pracy musi znaleźć się nazwa kraju w języku angielskim, którego zwyczaje są prezentowane. Praca w formacie A3. Praca opisana z tyłu: imię, nazwisko, klasa. Pracę należy dostarczyć do 11 grudnia 2017 do nauczyciela języka angielskiego, organizatora etapu szkolnego ( sala 39, I piętro) lub  wychowawcy klasy wraz ze zgodą na udział i przetwarzanie danych dziecka w celach konkursowych. Poniżej  dostępny jest regulamin konkursu, zgoda do wydrukowania oraz wybrane do konkursu kraje Unii Europejskiej z opisem tradycji bożonarodzeniowych do wykorzystania przy pracy nad kolażem.

Christmas collage- nowa formuła regulamin

Załącznik 3 christmas collage