Gimnastyka

Na zajęciach gimnastycznych rozwijamy swoją sprawność ruchową oraz uczymy się zdrowej rywalizacji.