Grupa najmłodszych na zajęciach z malarstwa
Dopiero się rozkręcamy !