Z „Panem Tabletem”,  w formie zabawy, dzieci wykonywały doświadczenia z roślinami i uczyły się, jak o nie dbać. Swoje prace zamieściły potem w Internecie, aby pochwalić się osiągnięciami przed rodzicami i krewnymi. Były przy tym bardzo skoncentrowane i z żalem wychodziły z sali.