Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy
we Wrocławiu

Dyrektor szkoły: – p. Andrzej Słoka
Wicedyrektor: – p. Marek Marcinkowski

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

– p. Elżbieta Baran – Organista

– p. Kamilla Dziwisz

– p. Jolanta Jednoróg – Przeździecka

– p. Danuta Kotula

– p. Dorota Szemiel

Nauczyciele języka polskiego:

– p. Jadwiga Banaś

– p. Ewa Bohater

– p. Łukasz Gałan

– p. Edyta Reinhard

– p. Małgorzata Zwolińska

Nauczyciele języka angielskiego:

– p. Zofia Błaszkiewicz

– p. Maria Dziedzic

– p. Bożena Kaszubińska

– p. Anna Kłosińska – Kucharzewska

– p. Katarzyna Książek

Nauczyciele języka niemieckiego:

– p. Tomasz Barański

– p. Dawid Raczkowski

– p. Elżbieta Szymańska

Nauczyciel języka hiszpańskiego:

– p. Katarzyna Oziewicz

Nauczyciele historii i WOS-u:

– p. Robert Chmielowski

– p. Urszula Hołobowicz

– p. Jolanta Maniak

– p. Marek Marcinkowski

– p. Renata Pysiewicz – Jędrusik

Nauczyciele matematyki:

– p. Alina Charewicz

– p. Beata Gibasiewicz

– p. Barbara Sikora

– p. Andżelina Sromek

Nauczyciele informatyki:

– p. Łukasz Gałan

– p. Andżelina Sromek

Nauczyciel biologii:

– p. Iwona Dzięcioł

Nauczyciel przyrody:

– p. Robert Chmielowski

Nauczyciel chemii:

– p. Magdalena Ligęzka

Nauczyciel fizyki:

– p. Katarzyna Krzysztofik

Nauczyciele geografii:

– p. Renata Pysiewicz – Jędrusik

Nauczyciele muzyki i plastyki:

– p. Urszula Hołobowicz

– p. Grażyna Sas Sielecka

Nauczyciele religii:

– p. Jerzy Kozyrski

– p. Dawid Raczkowski

– p. Jarosław Walęcki

Nauczyciel zajęć technicznych
i edukacji dla bezpieczeństwa:

– p. Jarosław Walęcki

Nauczyciel WDŻ:

– p. Iwona Dzięcioł

Nauczyciele wychowania fizycznego:

– p. Tomasz Barański

– p. Zbigniew Barański                                         – p. Monika Gębarska

– p. Krzysztof Janczak

– p. Andrzej Krowiak

– p. Krzysztof Kubiak

– p. Piotr Lebioda

– p. Krzysztof Otwinowski

– p. Marcin Sobusiak

– p. Stanisław Szewczyk

– p. Aneta Walasek

Nauczyciele zajęć artystycznych:

– p. Ewa Bohater

– p. Urszula Hołobowicz

Nauczyciel szachów:

– p. Krzysztof Krupa

Nauczyciel bibliotekarz:

– p. Katarzyna Baranek

Pedagodzy szkolni:

– p. Małgorzata Czarna

– p. Justyna Kołacka – Gorzkiewicz

Psycholog szkolny:

– p. Marcin Kulpeksza