Dyrektor szkoły: – p. Andrzej Słoka

Wicedyrektor: – p. Marek Marcinkowski

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. p. Elżbieta Baran-Organista
 2. p. Kamilla Dziwisz
 3. p. Jolanta Jednoróg-Przeździecka
 4. p. Elżbieta Sobkowicz
 5. p. Małgorzata Stępniak
 6. p. Dorota Szemiel

Nauczyciele języka polskiego:

 1. p. Jadwiga Banaś
 2. p. Ewa Bohater
 3. p. Łukasz Gałan
 4. p. Małgorzata Zwolińska

Nauczyciele języka angielskiego:

 1. Maria Dziedzic
 2. Bożena Kaszubińska
 3. Anna Kłosińska-Kucharzewska

Nauczyciel języka niemieckiego:

 1. Elżbieta Szymańska

Nauczyciel języka hiszpańskiego:

 1. Katarzyna Oziewicz

Nauczyciele historii i WOS-u:

 1. Robert Chmielowski
 2. Jolanta Maniak
 3. Marek Marcinkowski

Nauczyciele matematyki:

 1. Beata Gibasiewicz
 2. Andżelina Sromek

Nauczyciele informatyki:

 1. Łukasz Gałan
 2. Andżelina Sromek

Nauczyciel biologii:

 1. Iwona Dzięcioł

Nauczyciel przyrody:

 1. Robert Chmielowski

Nauczyciel chemii i fizyki:

 1. Magdalena Ligęzka

Nauczyciel geografii:

 1. Renata Pysiewicz-Jędrusik

Nauczyciel muzyki i plastyki:

 1. Urszula Hołobowicz

Nauczyciele religii:

 1. Jerzy Kozyrski
 2. Jarosław Walęcki

Nauczyciel zajęć technicznych
i edukacji dla bezpieczeństwa:

 1. Jarosław Walęcki

Nauczyciel WDŻ:

 1. Iwona Dzięcioł

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. Tomasz Barański
 2. Zbigniew Barański
 3. Monika Gębarska
 4. Krzysztof Janczak
 5. Andrzej Krowiak
 6. Krzysztof Kubiak
 7. Marcin Sobusiak
 8. Aneta Walasek
 9. Magda Stasiak

Nauczyciel bibliotekarz:

 1. Katarzyna Baranek

Pedagodzy szkolni:

 1. Małgorzata Czarna
 2. Justyna Kołacka-Gorzkiewicz

Psycholog szkolny:

 1. Marcin Kulpeksza

Logopeda:

p. Katarzyna Marszewska