Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu w 2019 roku z podziałem na zadania

 

formularz cenowy

ogłoszenie o przetargu

siwz

arkusze kalkulacyjne

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

odpowiedź na pytania dotyczące przetargu

Zestawienie ofert:

SP97-2-2018-zbiorcze zestawienie ofert