Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy informuje, że  zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu w roku 2022”.

Pliki

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 im Jana Brzechwy we Wrocławiu w roku 2021