Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy informuje, że  zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu w roku 2023 z podziałem na zadania…”.

Wszystkie niezbędne informacje oraz pliki znajdują się pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73f6e976-6b3d-4b43-920b-133489debf07