[…]

Mowa nienawiści jest zjawiskiem poważnym i dotyka polskie dzieci oraz nastolatków w coraz większym stopniu. Powyższe często wynika z braku działań zmierzających do uświadomienia dzieci oraz ich opiekunów w tej kwestii. Ważniejsze jest skuteczne zapobieganie temu zjawisku niż późniejsza walka z nim.
[…]

Mam nadzieję, że spot filmowy przygotowany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pomoże rodzicom w zapobieganiu powstawania opisanych zjawisk.

Z wyrazami szacunku

Komendant Komisariatu Policji
Wrocław Stare Miasto
mł. insp. Roman Bojdoł