Porady, które zamieszczamy redagują:

pedagog: Justyna Gorzkiewicz

psycholog: Marcin Kulpeksza

Informujemy, że naszą szkołę obsługuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

gabinet: Wrocław, ul. Młodych Techników 58

71/ 798 68 28 w. 142 w godz. wt. 8.00 – 13.00, śr. 12.00 – 16.00, pt. 8.00 – 11.00

Program Bezpieczny Puchatek, szczegóły w załączniku poniżej.

Bezpieczny Puchatek (1)

 

Drodzy Rodzice, poniżej zamieszczam kilka informacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych :zasady bezpiecznego korzystania z internetu

bajoterapia

DROGI RODZICU

Jeżeli Twoje dziecko:

ma słabe umiejętności z zakresu wielkiej motoryki: kopanie piłki, rzucanie
ma słabe umiejętności z zakresu małej motoryki: zapinanie guzików, lepienie
miewa problemy ruchowe – ma słabą koordynację i opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi
jest nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce – wzrokowe słuchowe, dotykowe
jest nadwrażliwe na ruch – negatywnie reaguje na ruch, ma chorobę lokomocyjną

Może to świadczyć o zaburzonej integracji sensomotorycznej dziecka. Warto wówczas wykonać poniższy kwestionariusz sensoryczny, a gdy jego wyniki będą budzić u Państwa wątpliwości, skonsultować się ze specjalistami w celu dalszych konsultacji.

 

DROGI RODZICU

Już niedługo Twoje dziecko pójdzie do pierwszej klasy? Podpowiadamy zatem, na co zwrócić uwagę i czego należy dziecko nauczyć przed pójściem do szkoły.

W ostatnim roku, przed rozpoczęciem nauki szkolnej oddziaływania wychowawcze należy koncentrować na różnych dziedzinach, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka:

1. Wyrabiania samodzielności – chodzi nie tylko o kształtowanie umiejętności związanych z samoobsługą (ubieranie się, mycie, czesanie, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny), lecz także o wdrażanie do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. Dzieci wyręczane przez rodziców ciągle coś gubią i nie potrafią się zorganizować. Dziecko samodzielne na ogół dba o własne rzeczy, nie gubi ich i nie rozrzuca.
2. Kształtowanie wytrwałości i systematyczności – należy zwracać uwagę na to, aby rozpoczęta budowla z klocków lub rysunek został zakończony. Systematyczność dziecka można kształtować przez przydzielanie mu drobnych obowiązków, które trzeba wykonywać stałe, np. sprzątanie zabawek, podlewanie roślin itp.
3. Wzbogacanie wiedzy o świecie, doświadczeń życiowych dziecka, pobudzanie
do działania, rozwijanie spostrzegawczości i myślenia. Należy wzbogacać zasób słownictwa i pojęć przedszkolaka, odpowiadać na wszystkie zadawane pytania,
w których przejawia się myślenie i ciekawość poznawcza dziecka.
4. Uczenie prawidłowej wymowy.
5. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Przy oglądaniu obrazków, poznawaniu liter, zwracamy uwagę dziecka na kształty, które różnicują litery. Utrwalamy położenie poszczególnych przedmiotów (wyżej, niżej, na prawo, na lewo), organizujemy zabawy, polegające na układaniu całości z kilku elementów.
6. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – uczymy dziecko podziału wyrazów na głoski i sylaby, czytamy bajki i opowiadania. Rozwijanie zainteresowań książką – czytanie dziecku bajek, pozwala odróżnić dobro od zła, wpływa na tworzenie się systemu wartości. Wielokrotne czytanie pozwala na pamięciowe opanowanie treści, na wspólne przeżywanie radości i smutków, rozwija koncentrację uwagi.
7. Nauka liczenia – dobrze przygotowane do nauki szkolnej dziecko przelicza do 20-u, oraz dodaje i odejmuje w zakresie 10-u. Aby rozwijać te umiejętności dostarczamy dziecku różnych przedmiotów do przeliczania.
8. Usprawnianie ręki dziecka – dziecko musi dużo rysować, malować, sklejać, wycinać, lepić z plasteliny, wydzierać itp. Ręka nie usprawniona szybko się męczy i boli, nie pozwala na ładne pisanie i rysowanie. Należy ją usprawniać wykonując ćwiczenia manualne i grafomotoryczne.
9. Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się, kształtowanie postawy życzliwości
w stosunku do innych kolegów, uczenie dziecka, aby używało zwrotów grzecznościowych.
10. Przyzwyczajanie dziecka do stałego rozkładu dnia (zaplanowane godziny snu, posiłków i zabawy).
11. Kształtowanie pozytywnej motywacji dziecka do nauki. Należy traktować pójście do szkoły jako coś naturalnego. Pamiętać o cechach indywidualnych dziecka, jego właściwościach rozwojowych, potrzebach i predyspozycjach. Nie straszyć, lecz opowiadać o swoich przyjemnych wspomnieniach ze szkoły.

DRODZY RODZICE!

Do niedawna za najbardziej uzależniające uchodziły narkotyki i alkohol. Teraz do listy groźnych uzależnień dołączył internet, który wciąga coraz więcej ludzi. Jest równie niebezpieczny! Uzależnienie od internetu jest zjawiskiem nowym, ale dotyka już miliony ludzi na świecie. Dlatego chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, zamieszczając poniżej test sondujący, czy Państwa dziecko nie boryka się też z takim problemem.

Sprawdź czy jesteś uzależniony od Internetu:

Czy czujesz się zainteresowany internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o nim i nie możesz doczekać się kiedy z niego skorzystasz?

Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w internecie, aby uzyskać większe zadowolenie?

Czy podejmowałeś wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu?

Czy odczuwałeś zdenerwowanie, kiedy próbowałeś ograniczać lub przerwać korzystanie z internetu?

Czy zdarza ci się spędzać w internecie więcej czasu, niż początkowo zaplanowałeś?

Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę kontaktu z bliską osobą w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w internecie?

Czy kiedykolwiek skłamałeś swoim bliskim w celu ukrycia własnego nadmiernego zainteresowania internetem?

Czy używasz internetu w celu ucieczki od problemów albo uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju)?

Jeśli na 5 z powyższych pytań twoja odpowiedź brzmi „tak”, oznacza to, że prawdopodobnie masz problem z uzależnieniem.