Obowiązek szkolny dla siedmiolatków

1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dlaczego warto zapisać dziecko do SP nr 97 przy ul. Prostej 16?

 •   Szkoła jest placówką kameralną, bezpieczną, przyjazną i stymulującą rozwój ucznia.
 •   Budynek położony jest przy niezbyt ruchliwej ulicy, a chodniki i przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście do szkoły.
 •   Zapewniamy naukę na jedną zmianę w małolicznych zespołach, opiekę świetlicową, smaczne, domowe obiady przygotowywane na miejscu.
 •   Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych ze zwiększoną aktywnością fizyczną
  oraz dodatkową godziną języka angielskiego.
 •   Oferujemy po zajęciach obowiązkowych wiele bezpłatnych zajęć dodatkowych
  oraz niektóre płatne, np. szermierka, akrobatyka.
 •   W  klasach zainstalowane są tablice interaktywne, które urozmaicają proces edukacji
  i uatrakcyjniają zajęcia.
 •   Praca z tablicą interaktywną wymaga, by w każdej klasie było stanowisko z komputerem podłączonym do sieci internetowej.
 •   Dla uczniów klas młodszych zostało dopasowane wyposażenie klas lekcyjnych.
  Sale są wyremontowane, nowoczesne i estetyczne.
 •   Posiadamy ciekawie zagospodarowane korytarze, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu podczas przerw.
 •   Na dzieci czekają też nowe szafki w szatni szkolnej.
 •   Mamy do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, dwa boiska, dobrze wyposażone zaplecze.
 •   Organizujemy cykliczne imprezy szkolne.