Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

I a p. Małgorzata Stępniak
I b p. Elżbieta Sobkowicz

II a p. Kamilla Dziwisz
II b p. Jolanta Jednoróg – Przeździecka

III a p. Dorota Szemiel
III b p. Elżbieta Baran – Organista

IV a p. Łukasz Gałan

V a p. Andżelina Sromek
V b p. Monika Gębarska

VI a p. Jadwiga Banaś
VI b p. Maria Dziedzic
VI c p. Renata Pysiewicz – Jędrusik

VII a p. Bożena Kaszubińska
VII b p. Beata Gibasiewicz
VII c p. Iwona Dzięcioł

VIII a p. Robert Chmielowski
VIII b p. Małgorzata Zwolińska
VIII c p. Anna Kłosińska Kucharzewska