1a p. Jolanta Jednoróg – Przeździecka
1b p. Kamilla Dziwisz

2a p. Dorota Szemiel
2b p. Elżbieta Baran – Organista

3a p. Danuta Kotula

4a p. Andżelina Sromek

4b p. Monika Gębarska

5a p. Jadwiga Banaś
5b p. Maria Dziedzic
5c p. Grażyna Sas Sielecka

6a p. Bożena Kaszubińska
6b p. Beata Gibasiewicz

7a p. Robert Chmielowski
7b p. Małgorzata Zwolińska

8a p. Łukasz Gałan
8b p. Elżbieta Szymańska
8c p. Jolanta Maniak

3a p. Edyta Reinhard
3b p. Magdalena Ligęzka
3c p. Katarzyna Krzysztofik
3d p. Alina Charewicz