16 października 2013 r. postanowiliśmy włączyć się do europejskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez pół godziny braliśmy udział w biciu rekordu  w resuscytacji krążeniowo –oddechowej prowadzonej na fantomach.