Klasa 6A odwiedziła Centrum Historii Zajezdnia Wrocław, gdzie uczniowie

mogli poznać historię miasta Wrocławia i Dolnego Śląska po II wojnie

światowej.

W czasie wizyty uczniowie zapoznali się z dorobkiem historycznym i

kulturowym miasta oraz dowiedzieli się o oporze społeczeństwa polskiego

wobec komunistycznej dyktatury.

Celem zwiedzania było również przekazanie uczniom wiedzy o powojennej

historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego.

Wycieczka pozwoliła na upowszechnianie wiedzy oraz poszerzenie horyzontów

uczniów.

Galeria fotografii