Na te i inne pytania dotyczące zasad segregowania odpadów wielkogabarytowych, uczniowie naszej szkoły z klasy szóstej uzyskali odpowiedzi podczas zwiedzania PSZOK (punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) we Wrocławiu przy ul. Michalczyka. Mieli okazję zaobserwować, jak wygląda takie miejsce, jak są przechowywane odpady i jakie są ich dalsze losy. Zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów i uświadomiły rolę segregowania odpadów.

Fotograficzna relacja