Jak możemy zobaczyć na załączonych fotografiach, odzew na ogłoszony konkurs był duży. Dziękujemy za zaangażowanie i przyniesienie prac, które ozdobiły korytarz szkolny.