Z okazji Światowego Dnia Zdrowia dzieci z oddziału przedszkolnego w symboliczny sposób postanowiły podziękować pracownikom służby zdrowia za wykonywaną pracę. Przygotowały dla nich rysunki, płynące prosto z serca. W obecnym czasie podziękowania te mają szczególny wydźwięk. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i cały personel ryzykują swoim życiem, walcząc o nasze zdrowie. Ich praca jest nieoceniona, za co należy im się ogromna wdzięczność i szacunek. Dziękujemy!