Europejski Dzień Języków Obcych w SP 97 przedłużył się do tygodnia, gdy uczniowie wszystkich klas rywalizowali ze sobą ucząc się i przedstawiając wyrażenia w języku angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Poziom był tak wysoki, że, by wyłonić zwycięzców, zorganizowaliśmy „dogrywkę” polegającą na rozpoznawaniu języków europejskich, czytając ten sam fragment teksu w nich zapisany.
Ostatecznie w kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1a, II miejsce ex aequo zdobyła klasa 1b i 2b, a III miejsce przypadło klasie 3a.
Natomiast w kategorii klas 4-8 przyznaliśmy aż 5 miejsc, wszystkim „drużynom” klasowym biorącym udział w dodatkowym quizie. i tak I miejsce zdobyła klasa 7b, II – 7a, III – 6b, IV – 5a i V – 4a.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękując za udział i zaangażowanie!