Jak co roku, 16 października nasza szkoła wzięła udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Punktualnie o 12:00 przez 30 minut, nasi ratownicy wykonywali RKO na 8 fantomach. Mamy nadzieję, że pobiliśmy rekord, w którym mamy swój udział.

Ratujemy i uczymy ratować, WOŚP