W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, klasa VI a uczestniczyła w zajęciach otwartych zorganizowanych na Politechnice Wrocławskiej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania logiczno – matematyczne, zapoznawali się także z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a nawet udzielali wywiadu.