Wchodząc do społeczności SP 97 ślubujemy:

  • myśleć o sobie, że jestem ważny
  • być sobą
  • marzyć każdego dnia
  • nauczyć swoich nauczycieli równie dużo, co oni nas
  • być uważnym
  • mieć otwarte serce na wszystkich ludzi i na ich inność

Relacja fotograficzna