Działania profilaktyczne są ważnym obszarem działalności naszej placówki, a ostatnio w tym zakresie sporo się działo…
Uczniowie klas 5-7 wzięli udział w programie profilaktycznym „Czarodziejskie okno”. Program uczy odpowiedzialnego korzystania z Internetu i komputera ucząc zasad bezpiecznego korzystania z mediów. Dostarcza także wiedzy na temat uzależnienia od sieci, jego form i skutków oraz na temat cyberprzemocy – jej skutków oraz sposobów ochrony przed nią. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Karan Centrum Interwencji Kryzysowej.
Z kolei uczniowie obu klas trzecich wzięli udział w ciekawych warsztatach ,, Wchodzę w rolę” zorganizowanych przez fundację Potrafię pomóc. Uczniowie oglądali świat poprzez specjalne gogle, imitujące różne wady wzroku. Spróbowali też ominąć przeszkodę, poruszając się wózkiem dla osoby z niepełnosprawnością czy przeszli trasę, posiłkując się białą laską osoby niewidomej. W czasie tych warsztatów dzieci oglądały świat z perspektywy rówieśników z niepełnosprawnościami i uczyły się tolerancji dla innych.

Pedagog, Justyna Terlecka

Zdjęcia z warsztatów