Już 16 lat współpracujemy z WOŚP prowadząc w naszej szkole zajęcia z pierwszej pomocy. Uczymy jak pomóc poszkodowanym… dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Zdjęcia na naszej stronie FB