Wystartowaliśmy w nowy rok szkolny. Wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci… Tylko niektóre „pierwszaki” i dzieci z „zerówki”  miały niepewne miny. Jednak, gdy Pan Dyrektor ciepło do nich przemówił, i im poprawił się nastrój.