26 – dokładnie tylu uczestników z klas 1-3 dnia 10.02.2021 r. stanęło w szranki konkursu recytatorskiego. Tematem przewodnim była poezja Danuty Wawiłow. Uczniowie recytowali wiersze,  ale nie omieszkali zaprezentować także swoich  zdolności aktorskich w postaci scenicznego ruchu i gestu. Na uwagę zasługują także przygotowane przez konkursowiczów rekwizyty.  Wrażeń było co niemiara! Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, zaangażowania i pomysłowości podczas recytacji 🙂 MS